Гаранция ErgoPromise

blank

Най-високо качество, за да бъдат бебетата щастливи и в безопасност

Ergobaby никога не се примирява с нещо по-малко от най-доброто. От материалите до изработката нашите раници са направени така, че да издържат години, с растежа на Вашето бебе и семейство. Затова към всяка ергонимична раница Ergobaby получавате гаранция ErgoPromise. Ако откриете някакъв дефект в изработката или материала, ще заменим раницата без допълнително заплащане. Твърдо стоим зад нашите продукти, така че можете да носите своето бебе с пълно доверие.

ПРАВИЛА И НАСОКИ НА ГАРАНЦИЯТА НА ФИРМА ERGOBABY

Продуктите на фирма Ergobaby са предназначени за носене и успокоение на най-ценното в света, а именно Вашето дете. При изработката прилагаме умения и използваме материали, чрез които се постига изключително качество на Ergobaby продуктите – продукти, на които семействата имат доверие, ден след ден, а в много случаи и дете след дете. Винаги се стремим да надминем Вашите очаквания не само по отношение на комфорта и ергономията, но и по отношение на качеството и дълготрайността, като за всички наши продукти предлагаме изключителна потребителска подкрепа на клиентите, както и гаранциите, описани по долу.

Гаранция ErgoPromise

(за използвани продукти, произведени през 2017 г. и след това)

Гаранцията на ErgoPromise обхваща всички ергономични раници (включително слинговете), произведени през 2017 г. и след това и предоставя 10-годишна ограничена гаранция от датата на първата покупка за производствени дефекти* в материалите и изработката. Ergobaby по своя преценка ще предостави резервна част или заместващ продукт за всеки производствен дефект в тези продукти. Гаранцията на ErgoPromise не покрива щети, причинени от нормално износване*, злополука (включително изгубване/кражба на продукта), неправилна поддръжка или почистване, неправилна или погрешна употреба или небрежност, както и естествено избледняване на цветовете и разпадане на материала, в резултат от продължителна употреба. С гаранцията се покриват само оригинални артикули и елементи на изработка, които не са били променени или изменени по никакъв начин. Прилаганите продукти в рамките на гаранцията отговарят на условията, ако става въпрос за оригиналния собственик, ако продуктът е закупен от официален представител на продуктите на Ergobaby и ако се изпрати на фирма Ergobaby, заедно с доказателство за покупката с цел преценка.

*Производствени дефекти 2

Налице е производствен дефект, ако продуктът се отклонява от предвидения дизайн. Гаранциите на фирма Ergobaby покриват дефектни материали (катарами, ленти, тъкани и др.) или изработка (шевове, конструкции и др.).

*Износване

Всички продукти са обект на нормално износване, което е щета, която възниква по естествен път при обичайната употреба. Всички части и материали се разпадат с времето от използването и излагането на природните елементи, а с използването и времето настъпва и естествено разпадане и избледняване на тъканите.

Двегодишна гаранция за количката

Ergobaby осигурява за количката си (компактна градска количка Metro, без допълнително оборудване) двегодишна ограничена гаранция от момента на първата покупка за производствени дефекти* в материалите и изработката. Ergobaby по своя преценка ще предостави резервна част или заместващ продукт за всеки производствен дефект в тези продукти. Тази ограничена гаранция не покрива щети, причинени от нормално износване*, злополука (включително загуба/кражба на продукти), неправилна поддръжка или почистване, неправилна употреба или злоупотреба и небрежност, както и естествено избледняване на цветовете и разпадане на материала поради продължителна употреба. С гаранцията се покриват само оригинални артикули и елементи на изработка, които не са били променени или изменени по никакъв начин. Прилаганите продукти в рамките на гаранцията отговарят на условията, ако става въпрос за оригиналния собственик, ако продуктът е закупен от официален представител на продуктите Ergobaby и ако се изпрати на фирма Ergobaby заедно с доказателство за покупката с цел преценка.

Едногодишна гаранция

За всички свои продукти, които не са обхванати от гаранцията на ErgoPromise или двегодишната гаранция за колички, Ergobaby дава едногодишна ограничена гаранция за производствени дефекти* в материалите и изработката, която е валидна от деня на първата покупка. Ergobaby по своя преценка ще предостави резервна част или заместващ продукт за всеки производствен дефект в тези продукти. Тази ограничена гаранция не покрива щети, причинени от нормално износване*, злополука(включително загуба/кражба на продукти), неправилна поддръжка или почистване, неправилнаупотреба или злоупотреба и небрежност, както и естествено избледняване на цветовете и разпадане на материала поради продължителна употреба. С гаранцията се покриват само оригинални артикули и елементи на изработка, които не са били променени или изменени по никакъв начин. Прилаганите продукти в рамките на гаранцията отговарят на условията, ако става въпрос за оригиналния собственик, ако продуктът е закупен от официален представителн на продуктите Ergobaby и ако се изпрати на фирма Ergobaby заедно с доказателство за покупката с цел преценка.

Подаване на искане за гаранция

Ако Вашият продукт има легитимен дефект производствен дефект, свържете се със службата за потребители на фирма Ergobaby, за да Ви помогнем да определите приложимата гаранция. При това вероятно ще трябва да предоставите доказателство за покупката и да върнете дефектния продукт по пощата. Тези пратки трябва да бъдат платени предварително и защитени. Ако се установи, че искането за гаранция е валидно, фирма Ergobaby ще вземе собствено решение да предостави резервна част или заместващ продукт въз основа на вида на върнатия продукт и наличието на резервни части, стилове, модели, цветове и мостри.

EU: [email protected] или 0049-40-421-065-0

С въпроси относно гаранцията се обърнете и към местния магазин за продажба на дребо или дистрибутора: Микроеда д.о.о., Радничка цеста 34а, 10 000 Загреб, Хърватия, тел.: +385 (0)1 48.22.132, [email protected]

Връщания и замени

Връщанията и замените се обработват чрез магазин в региона за търговия на дребно или чрез дистрибутора. В различните държави може да има различни или допълнителни гаранционни права. Ако в държавата на купувача, според закона, съществуват различни или допълнителни гаранционни права, то те ще се прилагат и важат в същата степен, в допълнение към посочените тук гаранционни права.